Vi har 2 bofællesskaber.

Bofællesskabet Lynghovedvej i Ry og Bofællesskabet Vestervang i Skanderborg.

Bofællesskaberne er et tilbud som drives efter Almen Boliglovens § 105, stk. 2, hvor ydelserne leveres efter § 85 i serviceloven.

I begge bofællesskaber er der et par dage om ugen medarbejdere, der støtter beboerne til fælles måltider og sociale aktiviteter.

Lynghovedvej har 6 pladser til voksne borgere med psykiatriske lidelser og nedsat funktionsevne, med heraf følgende isolationsproblemer. Borgergruppen lider primært af skizofreni kombineret med personlighedsforstyrrelser og flere borgerne har social angst.

Vestervang har 10 pladser til voksne borgere med psykiatriske lidelser og nedsat funktionsevne, med heraf følgende isolationsproblemer.