Aflastningsboliger

Til Havehuset er der tilknyttet 3 aflastningsboliger, som personalet i Havehuset varetager. Et aflastningsophold er en midlertidig kortvarig bo løsning, og kan være et alternativ til indlæggelse på

Psykiatrisk Hospital. De fleste ophold her er fra 1-3 dage.