Skanderborg Kommune opretter fra 1.4.2019 et socialt akuttilbud.

Formålet med Skanderborg Sociale Akuttilbud er at yde en hurtig og mindre indgribende indsats, der kan have både afhjælpende og forebyggende betydning for mennesker med akut opståede psykiske kriser.

Hensigten er at undgå eskalering af krisen og skabe tryghed i hverdagen, så den enkelte kan blive i egen bolig, og så indlæggelser i behandlingspsykiatrien reduceres.

Skanderborg Sociale Akuttilbud er et døgnåbent og døgnbemandet tilbud, jf. SEL § 82c, hvor mennesker med akut psykisk krise kan henvende sig uden visitation. Henvendelsen kan ske telefonisk eller ved personligt fremmøde. Der er mulighed for at overnatte i akuttilbuddet, hvis dette vurderes relevant.

Akutilbuddet tilbyder således mennesker med psykiske lidelser akut støtte, omsorg og rådgivning med henblik på stabilisering.

Målgruppen omfatter alle unge og voksne over 18 år, som er bosiddende i Skanderborg Kommune og som oplever en psykisk krise og med akut behov for rådgivning og/ eller støtte – eller som føler at livet er svært at håndtere, og derfor har brug for nogen at snakke med eller være sammen med i den akutte krise.

Medarbejderne i Skanderborg sociale Akuttilbud, har en relevant social-og sundhedsfaglig uddannelse og faglige kompetencer til at arbejde med mennesker i psykisk krise.

Hvad kan vi tilbyde?

Skanderborg Sociale Akuttilbud kan tilbyde:

 

* Telefonisk henvendelse og personligt fremmøde.

Akuttilbuddet er åben alle ugens dage, døgnet rundt for telefonisk og personlig henvendelse. Dog skal der, ved personlig henvendelse, aftales tid efter kl.20.

* En krisesamtale

Samtalens formål er at skabe ro og tryghed, støtte dig i at mestre krisen nu og her.

* En kriseplan

Ved længereværende krise kan vi sammen udarbejde en plan, som hjælper dig til at komme igennem krisen

* Overnatning i akuttilbuddet

Hvis medarbejderen vurderer et behov kan du blive tilbudt en overnatning i tilbuddet, hvor vi sammen kan få et overblik over krisen. Ved overnatning frafalder muligheden for anonymitet pga. brandsikkerhed.

Målet er at hjælpe med at skabe ro og tryghed og støtte den enkelte til at håndtere krisen her og nu.

 

Skanderborg Sociale Akuttilbud.

Tlf. 29119 977

Adresse:

Fregerslevvej 20

8362 Hørning.

 

Åben alle ugens dage, døgnet rundt.

Ved personligt fremmøde efter kl. 20 aftales ankomsttid.