Havehuset

Består af seks 2 værelset lejeboliger oprettet i henhold til Almenboliglovens § 105, stk. 2, hvor ydelserne leveres efter §. 85 i serviceloven.

Målgruppen er borgere med væsentlig eller varig funktionsnedsættelse pga. forskellige psykiatriske problemstillinger/sindslidelser, ofte kombineret med et rusmiddelmisbrug.

Der arbejdes med hverdagslivet, håndtering af livsvilkår, motivation og sundhedsfremme, men hvor indsatsen også er et længerevarende rehabiliteringsforløb.

Havehuset tilbyder rammer, hvor tilgangen til den enkelte er omsorg og nærvær. Beboernes individuelle behov er i fokus. Med udgangspunkt i en anerkendende tilgang støttes den enkelte beboer til at tage aktiv del i eget liv og der er øget fokus på opretholdelse af en struktureret hverdag, samt på at den enkelte bevarer allerede tilegnede færdigheder.