Træningsboligerne

Er inddelt i to mindre enheder; Forhuset med 10 to værelset lejligheder og Baghuset med 5 to værelset lejligheder.

Beboerne i Træningsboligerne er i alderen 18 – 40 år.

Træningsboligerne tilbyder midlertidig botilbud efter servicelovens §.107 til voksne mennesker med forskellige psykiatriske problemstillinger som ADHD, skizofreni, personlighedsforstyrrelser, affektive lidelser og angstproblematikker. Endvidere borgere med forskellige udviklingsforstyrrelser som f.eks. autisme eller asperger.

Nogle af beboerne har desuden en rusmiddelproblematik.    

 

Træningsboligerne er et tilbud om et helhedsorienteret, målrettet og tidsbestemt rehabiliteringsforløb, der som udgangspunkt evalueres hver 3. måned.

Den faglige indsats tilpasset beboerens individuelle behov og giver beboerne mulighed for, at tage aktiv del i eget liv. Der er øget fokus på opretholdelse af en struktureret hverdag, samt træning af basale sociale færdigheder. Målet er, at borgeren efter endt forløb, er i stand til at klare sig i egen bolig og hverdag med mindst mulig støtte. Der arbejdes endvidere med at understøtte en uddannelses- og beskæftigelsesrettet indsats.