Special indsatsen.

Specialindsatsen yder støtte efter Servicelovens § 85 til borgere med psykiatriske udfordringer, massive sociale problemstillinger, som f.eks. hjemløshed, misbrug, kriminalitet, sparsomt netværk og kommunikationsvanskeligheder. Flere borgere har misbrug og kan have udadreagerende adfærd. Specialindsatsen har desuden borgere med dom til kommunalt tilsyn. Målgruppen kan i nogen tilfælde være berettiget til § 107 efter serviceloven, men ønsker at bo i egen bolig eller kan grundet deres adfærd ikke rummes i et § 107 tilbud. Det er et fleksibelt rehabiliteringsforløb, med udgangspunkt i borgerens egen bolig. Timetallet kan reguleres efter behov.

Derudover er der til knyttet 5 udslusningslejligheder, hvor specialindsatsen yder bostøtte.