Det opsøgende Team

Det opsøgende team er et tilbud efter serviceloven §. 99 for de mest socialt udsatte borgere.

Alle kan henvende sig direkte, hvis de er bekymret for en socialt udsat borger i Skanderborg kommune.

I teamet er ansat en socialfaglig medarbejder og en gadesygeplejerske, således at både de sociale og de sundhedsfaglige udfordringer bliver vægtet.

Målgruppen:

Borgere med psykisk sygdom, misbrugsproblemer, hjemløshed eller andre komplekse problemstillinger, der ikke ønsker eller magter kontakten til systemet.

Borgere, der er særlig udfordret på, at varetage egenomsorgen i livet generelt.

Henvendelserne kan behandles anonymt.

Ved en bekymrende henvendelse, om en borger, er det teamets opgave, at opsøge borgeren, der hvor vedkommende opholder sig.

Sammen med borgeren at få undersøgt støtte behov samt bistå borgeren i kontakten til relevant myndighed.

For enkelte er det, at opretholde selve kontakten til Det opsøgende Team – det vigtigste.

Tiden kan så vise om borgeren senere ønsker at blive visiteret eller knyttet til andre kommunale eller frivillige tilbud.