Zig Zag

Zig Zag er et tilbud efter §.103 om beskyttet beskæftigelse til førtidspensionister, som på grund af nedsat psykisk funktionsevne og særlige sociale udfordringer ikke har opnået eller kunnet fastholde beskæftigelse på normale vilkår eller ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

Zig Zag er sammenlignelig med en socialøkonomisk virksomhed. Skanderborg kommune har en samarbejdsaftale om udførelse af montagearbejde for virksomheden Pressalit A/S i Ry.

Medarbejdernes sundhedsfaglige og socialpædagogiske kvalifikationer og kompetencer sikrer balancen mellem på den ene side beskyttet beskæftigelse ud fra et rehabiliteringsperspektiv, og på den anden side de grundlæggende produktionskrav.