Væksthuset

Er et samværs og aktivitetstilbud efter servicelovens §. 104.

Væksthuset skaber rammerne for fællesskab gennem aktiviteter, udfordringer, oplevelser, støtte og omsorg. Væksthuset giver mulighed for at indgå og deltage i fællesskaber på kryds og tværs af alder, køn, interesser og diagnoser, og alle Væksthusets brugere er med til at formulere rammer og sætte grænser for dettefællesskab.

Væksthuset yder støtte til borgere, der har en førtidspension og har en betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og/eller har særlige sociale problemer og som en periode har behov for særlig støtte til at komme i gang med deres liv igen. Derfor er stedets vigtigste opgave at skabe et sted for psykisk sårbare personer, hvor de kan være trygge, og som kan rumme alle typer mennesker.

Et forløb på Væksthuset tager udgangspunkt i den enkelte borger i et rehabiliterende forløb, som understøtter egen recoveryproces.

Der bliver tilbudt aktiviteter og samvær og støttet op omkring de mål, den enkelte har sat sig for at komme videre.

Hver enkelt bruger får lavet en individuel plan, som tilpasses brugerens særlige behov, og som bidrager til en mere selvstændig tilværelse. Planen udarbejdes i samarbejde med bruger og med respekt for individuelle ønsker og muligheder for livsudfoldelse.

Der er åbent alle hverdage fra kl. 8 til kl. 15 i enten Skanderborg eller Ry.

Desuden er der ikke visiteret tilbud i både Skanderborg og Ry, som har åbent enkelte aftener i løbet af ugen.

Klik på linket nedenfor for at se:
Væksthuset program efterår 2018

Klik på linket nedenfor for at se øvrige begivenheder i Væksthuset:
Kalenderblad sep. – december