Aktivitet og Samværstilbud efter Servicelovens § 104

 

  • 104: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

 

Det overordnede formål med et aktivitets- og samværstilbud er, at tilbuddet skal understøtte dine muligheder for at opøve, vedligeholde og udvikle dine sociale kompetencer og personlige færdigheder med henblik på at mestre dit eget liv.

Det betyder, at der i tilbuddet er fokus på at øge din livskvalitet i hverdagen, samt på at sikre, at du får mulighed for socialt samvær med andre og for at udøve forskellige aktiviteter sammen med andre i tilbuddet.

I aktivitets- og samværstilbuddet tilbydes forskellige aktiviteter, som alle har udgangspunkt i det sociale samvær og udvikling af dine sociale og personlige færdigheder.

Indholdet i tilbuddet ændrer sig løbende efter brugernes ønsker og behov inden for tilbuddets rammer og formål.

Væksthuset skaber rammerne for fællesskab gennem aktiviteter, udfordringer, oplevelser, støtte og omsorg. Væksthuset giver mulighed for at indgå og deltage i fællesskaber på kryds og tværs af alder, køn, interesser og diagnoser, og alle Væksthusets brugere er med til at formulere rammer og sætte grænser for dette fællesskab. Fællesskaberne er baseret på ansvar og forpligtigelser, og man vil blive mødt med forventningen om, at man deltager med det man kan, for det fælles bedste

 

Væksthuset har åbent mandag og torsdag på Ellemosen 13 i Ry og tirsdag, onsdag og fredag på Sygehusvej 7 i Skanderborg. Væksthuset har åbent mandag, tirsdag og torsdag fra 8.00 – 15.00, onsdag fra 8.00- 20.30 og fredag fra 8.00 – 14.30.

 

Ønsker du en plads i vores aktivitet og samværstilbud skal du kontakte din sagsbehandler.

 

Her er de faste aktiviteter vi har på programmet:

Med venlig hilsen os fra Væksthuset 🙂

 

Adresse:

Socialpsykiatrien   Sygehusvej 7 2.sal

8660 Skanderborg

Atelieret i Ellemosen 13 8680 Ry