Yder støtte til borgere, der har en sindslidelse, og som en periode har særlig behov for støtte.

 

Derfor er stedets vigtigste opgave at skabe et sted for psykisk sårbare personer, hvor de kan være trygge, og som kan rumme alle typer mennesker.

Væksthuset er et § 104 tilbud; For at kunne tage del i Væksthusets tilbud skal du visiteres. For visitation kontakt din sagsbehandler på email:

specialraadgivningen@skanderborg.dk

For yderligere informationer, kontakt leder af Væksthuset Heidi Bak tlf. 24767345.

AT KOMME PÅ VÆKSTHUSET ER REHABILITERENDE OG UNDERSTØTTER OG FORBEDRER EGEN LIVSKVALITET(Recovery)

Væksthuset skaber rammerne for fællesskab gennem aktiviteter, udfordringer, oplevelser, støtte og omsorg. Væksthuset giver mulighed for at indgå og deltage i fællesskaber på kryds og tværs af alder, køn, interesser og diagnoser, og alle Væksthusets brugere er med til at formulere rammer og sætte grænser for dette fællesskab. Fællesskaberne er baseret på ansvar og forpligtigelser, og man vil blive mødt med forventningen om, at man deltager med det, man kan for det fælles bedste.

 


Ved at komme til de forskellige aktiviteter i Væksthuset bliver man en del af et fællesskab, hvilket er med til at udvikle indbyrdes relationer og derved udvikle et netværk der rækker ud over Væksthusets rammer. Der er bevis for at relationer styrker den enkeltes selvværd.

At ”retten til at blive regnet med”, kan reducere eller fjerne følelsen af ensomhed og være med til at reducere indlæggelser.

Udbuddet af aktiviteter giver mulighed for at finde sin vej, og hver enkelt person gennemgår sin egen helingsproces(recoveryproces ) ved at arbejde rehabiliterende med eget liv.

Udbuddet af aktiviteter afhænger af borgernes ønsker.

 

 

Her er de faste aktiviteter vi har på programmet 1.2-1.7.2019:

Klik på linket nedenfor for at se øvrige begivenheder i Væksthuset:

Kalenderblad feb-juni

Med venlig hilsen os fra Væksthuset 🙂

 

Adresse:

Socialpsykiatrien   Sygehusvej 7 2`

8660 Skanderborg

Atelieret i Ellemosen 13 8680 Ry